Edullinen asuminen

Politiikan keinoin ei voi taata halpaa asumista. Politiikan tehtävä on luoda parhaat edellytykset halvalla asumiselle. Ainoa keino on rakentaa lisää.

Tällä vaalikaudella pitää:


1) purkaa parkki- ja väestönsuojanormeja

2) luoda nopeampi kaavoitusprosessi

3) helpottaa toimitilojen muuttamista asunnoiksi

4) rakentaa uusille alueille tiiviimmin


Lupaan kannattaa kaikkia järkeviä keinoja rakentamisen nopeuttamiseksi.

Toimiva joukkoliikenne

Helsingin joukkoliikennettä on jatkuvasti parannettava. Rahoituksella pitää varmistaa, etteivät lippujen hinnat nouse kustannusten tahdissa.

Esteettömyyden parantamisella saavutetaan yli 15 miljoonan euron säästöt pitkällä tähtäimellä. Tällä vaalikaudella sain käyntiin raitiovaunujen saavutettavuutta edistävän projektin. Tästä on hyvä jatkaa toteutukseen.


Uusia asuinalueita kaavoitettaessa pitää ensisijaisesti rakentaa toimivan joukkoliikenteen varaan.

Toimiva talous - Parempi sote

Soteuudistus tulee voimaan tällä vaalikaudella, halusimme tai emme. Tärkeintä on trimmata Helsingin palveluverkkoa ja rakenteita niin hyvään kuntoon, että pärjäämme myös maakunnassa.

Tällä vaalikaudella olen parantanut yli sadan ihmisen yksittäisiä päätöksiä, lisännyt rahaa maahanmuuttajien työllisyyteen, seksuaalivähemmistöjen palveluihin sekä vammaisten etuihin.


Talouden kestävyydestä pitää huolehtia. Helsingin koulujen, joukkoliikenteen ja muiden palveluiden elinehto on vahva talous. Vahvaa taloutta ei ole ilman hyvää veropohjaa. Tätä voidaan tukea elinkeinopolitiikalla ja kaavoituksella.

Resurssit tärkeimpiin asioihin

Tiedän talouden reunaehdot. En esitä mitään, mitä ei voi toteuttaa.

Tällä vaalikaudella on saatu lisää rahaa varhaiskasvatukseen, mutta tämä ei riitä. Päivähoidon henkilöresursseja, vammaispalveluiden määrärahoja sekä kouluavustajia voidaan lisätä tulevalla vaalikaudella. Tämä edellyttää priorisointia.